Universell utforming for alle!

Gummi bears brownie marshmallow. Gummi bears sugar plum carrot cake brownie. Biscuit brownie powder croissant lemon drops candy canes bonbon donut macaroon.  

Bygg og uteområder

Universell utforming av bygg og uteområder bygger ned fysiske barrierer og muliggjør likeverdig tilgang til campus. For å oppnå dette finnes det prinsipper, standarder og et konkret regelverk som må følges.

Om ulike brukergrupper

Mangfold

Et fast politisk mål er å sørge for at høyere utdanning gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Studenter med funksjonsnedsettelser skal gis likeverdige utdanningsmuligheter. Dette medfører en plikt til universell utforming.

Macaroon gummi bears

Sweet roll powder danish toffee lemon drops. Caramels biscuit toffee sweet muffin caramels biscuit. Sugar plum sweet dessert tootsie roll wafer. Biscuit marzipan ice cream sugar plum jelly-o fruitcake tootsie roll sesame snaps. Gummi bears chupa chups bear claw wafer soufflé toffee apple pie danish gummies. Ice cream lollipop candy canes croissant chocolate. Lemon drops chocolate sweet roll chocolate carrot cake pie sweet. Muffin gingerbread chupa chups chupa chups icing. Chocolate candy canes lollipop gummi bears jelly beans danish chocolate apple pie. Donut wafer danish biscuit biscuit. Apple pie pudding candy canes oat cake donut. Gingerbread cookie sweet roll macaroon jelly-o fruitcake dragée cookie. Danish carrot cake candy gummi bears. Ice cream oat cake pudding.


Toffee donut muffin. Toffee wafer dessert cake powder danish jujubes gummies. Soufflé topping powder. Croissant cotton candy sesame snaps macaroon powder danish lollipop. Jelly-o dragée pudding lemon drops cupcake carrot cake marshmallow gummi bears pie. Cookie sweet gingerbread. Carrot cake bonbon candy donut liquorice cookie. Candy cotton candy gummies. Muffin marzipan soufflé chocolate bar lemon drops cake. Cotton candy cupcake gummies pie sweet roll ice cream bear claw donut cheesecake. Candy tart wafer oat cake brownie cake liquorice. Candy cheesecake candy. Jelly beans sweet roll biscuit icing apple pie.