Bygg og uteområder

Universell utforming gir tilgjengelige bygg og uteområder – noe som er nødvendig for lik rett til utdanning.

Bildet er fra Campus Tromsø, av kunstverket Labyrinten og administrasjonsbygget i bakgrunnen. Foto: UiT – Norges arktiske universitet.

Utforming av bygg, uteområder og læringsarealer har betydning for studentenes muligheter for deltakelse. Universell utforming innebærer noen krav og standarder, men også god praksis og kvalitet, for at flest mulig skal kunne ha tilgang til de fysiske fasilitetene i høyere utdanning.

Arealer

Temaer

Lover og regler

Styrende dokumenter, standarder og krav.

Ressurser

Materiell og publikasjoner.