Inkluderende arkitektur

Skrevet av: Camilla Ryhl, Karin Høyland

Fagbokforlaget ISBN: 9788245022643

Utgivelsesår: 2018

Denne boken setter søkelyset på universell utforming som arkitektonisk begrep og metodisk tilnærming. Inkluderende arkitektur er et begrep som rommer flere brukere enn funksjonshemmede, og som samtidig har både en sosial, sanselig, funksjonell og verdimessig tilnærming til arkitekturen.